Fast driftställe enligt huvudregeln i SE

Ett fast driftställe definieras enligt huvudregeln som en stadigvarande plats
för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.
Tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett fast driftställe ska anses föreligga:

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.

%d bloggare gillar detta: